Dzień w AWSD

XIII PFNiS w AWSD

Maj to czas, w którym swoje drzwi otwierają wszystkie uczelnie wyższe miasta Białegostoku. Miniony wtorek, 19 maja, był dniem, w którym w ramach XIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki prezentowała się nasza duchowna uczelnia – Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku. Za poszczególne segmenty tego wydarzenia odpowiadali alumni, których prace koordynował ks. dr. Dariusz Wojtecki, wicerektor seminarium oraz inni księża profesorowie.

O godz. 9.00 w sąsiadującym z naszą Alma Mater Archiwum i Muzeum Archidiecezji Białostockiej można było zapoznać się z wystawą pt.: „Białystok - Słonimska 8” przedstawiającą dzieje naszego seminarium, najstarszej wyższej uczelni miasta, a zwłaszcza okres jej funkcjonowania w gmachu, który został adoptowany w 1945 r. na jej potrzeby, a w r. 1961 upaństwowiony przez władze komunistyczne.

Następnym punktem był wykład ks. dra Wojciecha Michniewicza, który przedstawił nowoczesne oświetlenie ledowe najważniejszych bazylik i kościołów Ziemi Świętej wraz z historią tych miejsc w ramach prezentacji pt.: „Świet(l)ne iluminacje w Ziemi Świętej”.

Biblię można zlekceważyć przypisując jej mityczny charakter. Jednak przy rzetelnej analizie tekstu, uwzględnieniu badań egzegetycznych, teologicznych, archeologicznych i filologicznych wyłania się z niej historia wiary Izraela, pierwotnego Kościoła i nasza historia. W jej odkryciu pomóc może poezja, muzyka, starożytna i współczesna sztuka. Wykład na temat katechezy dorosłych Mess'AJE połączony z prezentacją multimedialną i wystawą obrazów Francoise Burtza o godzinie 11.30 wygłosili ks. prof. Jacques Bernard, ks. dr Bogdan Skłodowski i dr Elżbieta Młyńska.

Równolegle z wyżej opisanymi imprezami festiwalowymi goście mogli zwiedzić budynek seminarium z przewodnikami, którymi byli alumni roku III.

Dzień festiwalowy w naszej uczelni zwieńczyła modlitwa maryjna w ogrodzie seminaryjnym – Nabożeństwo Majowe z udziałem Grona Przyjaciół Seminarium Duchownego oraz młodzieży z Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Białostockiej, któremu przewodniczył ks. dr Dariusz Sokołowski, ojciec duchowny alumnów AWSD.

Cieszy fakt tak licznej obecności zainteresowanych naszą uczelnią osób, zwłaszcza młodych, spośród których, jak ufamy, Bóg powoła robotników na swoje żniwo i to oni kiedyś będą stanowić klerycką rodzinę naszego AWSD.

al. Karol K. Godlewski   21.05.2015