Festiwal w mediach - zapraszamy

Jak przebiegała Inauguracja? Jakie zadania mieli do wykonani odwiedzający Uniwerstet Medyczny?
Zapraszamy do zaglądania do zakładki Festiwal w mediach.

21.05.2015 r.