Politechnika Białostocka

Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Wydział, jednostka: 
Wydział Informatyki
Nazwa imprezy: 
SUMO walki dla robotów
Opis imprezy: 
Demonstracja walki SUMO robotów z aktywnym uczestnictwem publiczności.