Politechnika Białostocka

Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Wydział, jednostka: 
Wydział Informatyki
Nazwa imprezy: 
Pierścień władcą urządzeń
Opis imprezy: 
Młody wynalazca, student Wydziału Informatyki Petros Psyllos (stypendysta programu Diamenty Politechniki Białostockiej) przedstawi swoje wynalazki: pierścień oraz okulary dla niewidomych.