Politechnika Białostocka

Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Wydział, jednostka: 
Wydział Mechaniczny
Nazwa imprezy: 
Pojazdy specjalne Wydziału Mechanicznego
Opis imprezy: 
Celem imprezy jest zaprezentowanie nietypowych pojazdów skonstruowanych przez studentów w ramach różnego rodzaju działań dydaktycznych i organizacyjnych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Dziedzina nauki/sztuki jaką obejmuje prezentacja, to projektowanie i konstrukcja w motoryzacji. Zostaną omówione poszczególne egzemplarze ze zwróceniem szczególnej uwagi na tok realizacji i przeznaczenie. Pragniemy zademonstrować połączenie nauki konstruowania ze sztuką budowania.