Politechnika Białostocka

Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Wydział, jednostka: 
Wydział Mechaniczny
Nazwa imprezy: 
Obiekty latające Wydziału Mechanicznego
Opis imprezy: 
Prezentacja ma na celu zapoznanie słuchaczy z tematyką sterowania obiektami latającymi. Ma także uświadomić, jak prosto jest sterować takimi maszynami.