Politechnika Białostocka

Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Wydział, jednostka: 
Wydział Mechaniczny
Nazwa imprezy: 
Roboty mobline Wydziału Mechanicznego w akcji
Opis imprezy: 
Pokaz możliwości ruchu i sterowania robotów mobilnych o różnym układzie lokomocji i stopniu autonomiczności ruchu.