Politechnika Białostocka

Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Wydział, jednostka: 
Wydział Elektryczny
Nazwa imprezy: 
Dzień Akademicki Wydziału Elektrycznego
Opis imprezy: 
Prezentacja Wydziału Elektrycznego PB