Dzień akademicki

Nazwa Uczelni Nazwa imprezy Opis imprezy
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Maluchy to nasze Zuchy Świat bajek, baśni i kolorowych rysunków przeniesiony na radosne twarze dzieci. Podczas Dnia Akademickiego Studenci z Koła Młodych Wolontariuszy będą przenosić dzieci w magiczny świat bajek malując na ich twarzach kolorowe rysunki.
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Maluchy to nasze Zuchy Świat bajek, baśni i kolorowych rysunków przeniesiony na radosne twarze dzieci. Podczas Dnia Akademickiego Studenci z Koła Młodych Wolontariuszy będą przenosić dzieci w magiczny świat bajek malując na ich twarzach kolorowe rysunki.
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Pedagog i psycholog - zawody przyszłości Prezentacja multimedialna, w której zostaną zaprezentowane kierunek pedagogika i psychologia wraz ze specjalnościami. Ukazane zostaną również umiejętności, które dzięki studiowaniu na kierunkach pedagogika i psychologia nabywa student. Uzyskać można będzie informacje na temat możliwości studiowania w NWSP, odbycia praktyk i działalności studentów w Kołach Naukowych.
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Z kryminalistyką na TY Celem warsztatów i pokazu będzie przybliżenie uczestnikom zadań kryminalistyki,a także jej wykorzystanie w procesie karnym.W ramach pokazu zaprezentowane zostaną środki do ujawniania i zabezpieczana śladów linii papilarnych, ślady mechanoskopijne, a także metody ujawniania zabezpieczeń (znaków utajonych) na dokumentach wartościowych.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Zapytaj Farmaceutę ... Leki OTC. Od 14:30 do 17:00 Porady z zakresu samoleczenia - stosowanie leków dostępnych bez recepty (OTC - over-the-counter drugs). Opieka farmaceutyczna w cukrzycy, nadciśnieniu tętniczym.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Analityka medyczna- czyli co w laboratorium piszczy. Od 12:00 do 14:30 Przedstawienie możliwości i zakresu badań diagnostycznych, wykonywanych przez diagnostów, prezentacja sprzętu do pobierania materiału do badań. Mikroskopowanie.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Darmowe przeglądy i porady stomatologiczne dla dzieci i dorosłych. Od 12:00 do 14:30 Przeprowadzane przez studentów kierunku lekarsko-dentystycznego profesjonalne przeglądy stomatologiczne służą wzbudzeniu zainteresowania własnym stanem zdrowia i jamy ustnej wśród uczestników. Instruktaż higieny jamy ustnej.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dziecko blisko mamy – czyli niemowlaki w chustach w kilku prostych krokach. Zawiązać chustę można na 101 sposobów. Kreatywni zawiążą nawet na sposobów 150. Chusta daje dziecku bliskość, a rodzicowi uwalnia ręce. Naucz się wiązań dostosowanych do wieku dziecka. Zamotajmy się!
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Konkurs: „Co wiesz o zdrowiu?” Od 12:00 do 14:30 Studenci Zdrowia zaprezentują interdyscyplinarne podejścia do kształtowania zdrowia populacji. Ukazane zostaną najczęstsze problemy zdrowotne Polaków oraz programy promocji zdrowia mające na celu ich prewencję. Studenci będą udzielać informacji na temat organizacji, zasad finansowania i prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w Polsce i innych krajach UE. Prezentacji towarzyszyć będzie konkurs wiedzy na temat zdrowia i zdrowego stylu życia - "Co wiesz o zdrowiu?"
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Kto tam mieszka? – o ciąży coś więcej! Usłyszysz tego, co słyszy nieradzone dziecko. Zobaczysz poszczególne fazy rozwojowe dziecka w łonie matki. Poczujesz się przez chwilę jak kobieta w ciąży.

Strony