Dzień akademicki

Nazwa Uczelni Nazwa imprezy Opis imprezy
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku MAKIJAŻ I STYLIZACJA W XX WIEKU. Prezentacja poszczególnych makijaży i stylizacji lat XX wieku. Studentki Kosmetologii zaprezentują swoje umiejętności związane z makijażem, stylizacją i elementami charakteryzacji wykonując metamorfozę swoich modelek z dziewczyny XXI wieku na dziewczynę poszczególnych lat XX wieku. Podczas Dnia Akademickiego powstaną stylizacje na lata 20-te, 30-te, 40-te, 50-te, 60-te, 70-te, 80-te XX wieku.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Ocena postawy ciała dzieci i młodzieży. W trakcie imprezy dokonana będzie ocena postawy ciała dzieci i młodzieży. Dokonana będzie ocena postawy przez oglądanie. Dla osób u których wykryte zostaną nieprawidłowości w postawie, zaproponowany zostanie plan usprawniania dostosowany do danej wady z wykorzystaniem ćwiczeń ogólnousprawniających, równoważnych. Przeprowadzona będzie również nauka i prezentacja z zakresu utrzymania prawidłowej postawy oraz ergonomii pracy. Poza tym, przeprowadzona będzie krótka demonstracja masażu klasycznego, a także każdy będzie miał możliwość nauczyć się prawidłowego oddychania.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Ocena stanu odżywienia i porady dietetyczne. Od 14:30 do 17:00. Podczas akcji Dietetycy udzielą wszystkim zainteresowanym osobom porad dietetycznych oraz wykonają ocenę stanu odżywienia. W pierwszym etapie badania studenci przeprowadzą pomiar wskaźników antropometrycznych, który będzie obejmował pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu bioder i tali. Na podstawie otrzymanych wyników określony zostanie wskaźnik WHR (waist-hip ratio) oraz BMI (Body Mass Index). Następnie wykonają analizę składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej. Ocenią procentową zawartości masy tłuszczowej, masy beztłuszczowej oraz ocenią procentową zawartość wody w organizmie. Określą, także poziom podstawowej przemiany materii, ocenią wiek metaboliczny oraz obliczą całkowite zapotrzebowanie energetyczne. W drugim etapie badania przeprowadzą wywiad żywieniowy oceniający zwyczajowy sposób żywienia. Odpowiednio do otrzymanych wyników udzielą porad dietetycznych.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Pokazy i warsztaty technik udzielania pierwszej pomocy. 14:30-17:00 Warsztaty udzielania pierwszej pomocy oraz pokaz możliwości symulatorów medycznych.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Porady dla podróżnych. Od 14:30 do 17:30 Przedstawienie zasad dobrego przygotowania się do podróży, uwrażliwienie odbiorcy na planowanie działań mających na celu właściwe przygotowanie się do dalekiej podróży jak i właściwe przygotowanie i uwrażliwienie pracowników ochrony zdrowia dotyczące podróży, co pomoże zapobiec wielu chorobom, kalectwu czy groźnemu rozprzestrzenieniu się chorób w społeczeństwie (ulotki autorstwa SKN Tropik).
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Prawidłowy głos i słuch gwarantem sprawnej komunikacji z otoczeniem. Od 12:00 do 14:30 Badanie progowe słuchu - audiometria tonalna. Badanie wziernikowe narządu głosu z wykorzystaniem laryngoskopii pośredniej (ćwiczenia z wykorzystaniem fantomu). Prezentacja modelu anatomicznego krtani. Sztuczna krtań - proteza elektroniczna.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Prezentacja kierunku Techniki Dentystyczne. Od 14:30 do 17:00 Prezentacja kierunku Techniki Dentystyczne. Na stoisku planowana jest wystawa prac protetycznych, modeli gipsowych i woskowych wykonanych przez studentow. Zaprezentujemy sprzęt do pracy technikow dentystycznych. Przedstawimy etapy modelowania w wosku i odpowiemy na wszystkie pytania odnośnie studiowania na Technikach Dentystycznych.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Szpital Pluszowego Misia. Szpital Pluszowego Misia to projekt, którego celem jest zapoznanie dzieci z zawodem lekarza, prowadzenie profilaktycznych pogadanek oraz, co najważniejsze, "oswajanie" najmłodszych z białym fartuchem poprzez zabawę. Studenci medycyny wcielając się w rolę lekarza leczą pluszaki przyniesione przez dzieci, dzięki czemu najmłodsi przełamują strach przed wizytą u lekarza.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Występ artystyczny Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Występy zaplanowano 13:00-13:15 14:00-14:15 15:00-15:15
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Zadbaj o swoje płuca. Od 14:30 do 17:00 Możliwość wykonania ćwiczeń oddechowych, pomiaru wysycenia krwi tlenem metodą pulsoksymetrii, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i tętna, określenie widzenia barwnego. Można będzie również sprawdzić jak widzi osoba po spożyciu alkoholu poprzez zastosowanie symulatora upojenia alkoholowego.

Strony