Dzień akademicki

Nazwa Uczelni Nazwa imprezy Opis imprezy
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku "Sprawność to zdrowie i bezpieczeństwo" Celem realizowanego przedsięwzięcia jest uświadomienie młodym ludziom, jakie konsekwencje wiążą się z nieprzemyślanymi zachowaniami podczas wakacji, ale także podczas codziennych sytuacjach, również w ruchu drogowym. Ideą Akcji jest edukacja oraz integracja środowiska lokalnego zaangażowanego w kwestie bezpieczeństwa, a także promocja dialogu międzysektorowego. Jednym z założeń podejmowanych działań jest również uwrażliwienie młodzieży na problemy ofiar wypadków. W akcji wezmą udział podmioty administracji publicznej, organizacje trzeciego sektora i podmioty prywatne. Od godziny 10.00 uczniowie, studenci oraz okoliczni mieszkańcy uczestniczyli w wykładach i warsztatach, które będą odbywały się w gmachu Uczelni (w auli, salach ćwiczeniowych oraz w hallu). Wykłady podczas akcji wygłoszą przedstawiciele instytucji zajmujących się bezpieczeństwem w mieście oraz na szczeblu wojewódzkim. : Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Biura Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciel Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Uczestnicy Akcji będą mogli również uczestniczyć w warsztatach z udzielania pierwszej pomocy, udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym, wziąć udział w spotkaniu z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień. Uczestnicy otrzymają materiały informacyjne oraz promocyjne. Po części wykładowo - warsztatowej na placu przed WSAP uczestnicy akcji będą mogli odwiedzić stoiska: • Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku, • Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Białymstoku, • Miejskiej Komendy Policji w Białymstoku, • Miejskiej Komendy Straży Pożarnej w Białymstoku, • Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku, • Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, • Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa, • Polskiego Czerwonego Krzyża oddział Białystok, • Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, • Polskiego Związku Niewidomych, • Klubu Motokrosowego Offroad Białystok, • Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony O’chikara, • Szkoły Jazdy Egzaminator, • ZHP Chorągiew Białostocka, na których m.in. będą mogli się sprawdzić w stresujących sytuacjach na drodze, korzystając z symulatorów dachowania czy symulatorów poślizgu, poznali podstawowe zasady samoobrony, spotkali się z przedstawicielami policji oraz straży pożarnej, poznając zasady pracy instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. Uczestnicy będą mogli skorzystać również z ścianki wspinaczkowej, zjechać na linie oraz wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania będą atrakcyjne nagrody.
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku "Tańczące Orzełki" - występ artystyczny dzieci z Elastycznego Przedszkola „Orzełek" przy WSE. W ramach Dnia Akademickiego od 13.00 do 13.30 wystąpią "Tańczące Orzełki" - dzieci z Elastycznego Przedszkola „Orzełek” przy WSE.
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Piknik rodzinny Zaplanowany piknik rodzinny będzie trwał od 12.00 do 17.00 w czasie którego będzie można spotkać się z: przedstawicielami Uczelni, Dyrektorem Przedszkola oraz Dyrektorem Szkoły Dobrego Startu a także zapewniamy atrakcje również dla dzieci. Gwarantujemy udaną zabawę bez komputera i telewizji. Przypomnimy rodzinom o zapominanej formie spędzania wolnego czasu.
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Spotkanie z Dyrektorem Elastycznego Przedszkola „Orzełek" przy WSE Podczas Dnia Akademickiego w godz. od 13.30 do 14.00 będzie zorganizowane spotkanie z Dyrektorem Elastycznego Przedszkola „Orzełek” przy WSE, która udzielać będzie informacji na temat oferty przedszkola.
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Spotkanie z Dyrektorem Szkoły Dobrego Startu przy WSE w Białymstoku Podczas Dnia Akademickiego w godz. od 14:00 do 14.30 będzie zorganizowane spotkanie z Dyrektorem Szkoły Dobrego Startu przy WSE w Białymstoku, która będzie udzielać informacji na temat oferty nowo powstałej Szkoły Podstawowej.
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku PREZENTACJA OFERTY - WSFiZ Na spotkaniu zostaną zaprezentowane: informacje o Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, rodzaje kierunków studiów, zaplecze infrastrukturalne uczelni i jego wykorzystanie, wydawnictwa WSFiZ oraz informacje o możliwościach korzystania z Programu „Erasmus".
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku WSFiZ - INTEGRACYJNIE - TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR JM. REKTORA WSFIZ Zapraszamy na turniej szachowy. Adepci „królewskiej gry” rozwijają umiejętności abstrakcyjnego i logicznego myślenia, kształtują pamięć oraz wyobraźnię przestrzenną, dzięki czemu wpływają na rozwój intelektu i kreatywności. Każdego, kto ma ochotę pogimnastykować umysł - zapraszamy na Turniej Szachowy o Puchar Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Do wygrania atrakcyjne nagrody.

Strony