Imprezy festiwalowe

19.05.2015
Godzina
09:00 Dzień otwarty w Seminarium Duchownym Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
Filozoficzno-Teologiczny
09:00 Białystok - Słonimska 8 Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
Filozoficzno-Teologiczny
10:00 Świet(l)ne iluminacje w Ziemi Świętej Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
Filozoficzno-Teologiczny
11:30 Pomiędzy mitem a historią wiary. Biblijna katecheza dorosłych Mess'AJE Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
Filozoficzno-Teologiczny
17:00 Nabożeństwo majowe Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
Filozoficzno-Teologiczny