Politechnika Białostocka

Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Wydział, jednostka: 
Wydział Architektury
Nazwa imprezy: 
"Białystok niezaistniały" - prezezntacja wybranych niezrealizowanych projektów urbanistycznych na terenie śródmiescia Białegostoku
Rodzaj imprezy: 
prezentacja
Udział publiczności: 
bez aktywnego udziału
Opis imprezy: 
Wykład ma na celu popularyzację wiedzy o przestrzeni Białegostoku po II wojnie światowej, szczególnie ze zwróceniem uwagi na projekty niezakończone bądź niezrealizowane. Prezentacja zebranych materiałów ma przybliżyć dorobek białostockich urbanistów w tym, też byłych pracowników Wydziału Architektury. Dyskusja po zakończeniu wystąpienia.
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
25 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, Wydział Architektury, ul. Oskara Sosnowskiego 11 (dawna ul. Grunwaldzka), sala 024
Data imprezy: 
29.05.2015
Godzina: 
17:00
Czas trwania: 
1 godzina
Dostępność imprezy: 
wstęp wolny
Osoba prowadząca: 
mgr inż. arch. Michał Chodorowski
Osoba odpowiedzialna: 
mgr inż. arch. Michał Chodorowski; e-mail: michal.chodorowski@gmail.com