Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział, jednostka: 
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Chemii Medycznej
Nazwa imprezy: 
Ciekawe doświadczenia w studenckim laboratorium chemicznym – identyfikacja i badanie właściwości chemicznych wybranych pierwiastków i związków, rozdzielanie mieszanin
Rodzaj imprezy: 
doświadczenie
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Uczestnicy zajęć będą mogli samodzielnie wykonać szereg ciekawych doświadczeń, m.in. identyfikację wybranych kationów w płomieniu palnika, próbę odróżnienia metanolu od etanolu, próby wykrywające właściwości redukcyjne cukrów, wykrywanie aminokwasów aromatycznych i białka, wykrywanie wiązań podwójnych, otrzymywanie mydła z oleju. Będzie można także zapoznać się z niektórymi metodami stosowanymi w rozdzielaniu związków organicznych i nieorganicznych, m.in. sączeniem, adsorpcją, resublimacją.
Odbiorca imprezy: 
szkoły średnie
Limit uczestników: 
10 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Zakład Chemii Medycznej, ul. Mickiewicza 2A
Data imprezy: 
20.05.2015
Godzina: 
09:00
Czas trwania: 
1,5 godz.
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba prowadząca: 
dr hab. Iwona Radziejewska
Osoba odpowiedzialna: 
dr hab. Iwona Radziejewska tel. 85 7485675, e-mail: iwona@umb.edu.pl