Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział, jednostka: 
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji
Nazwa imprezy: 
Dawna medycyna i farmacja
Rodzaj imprezy: 
zwiedzanie
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
W programie zwiedzanie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB z ekspozycjami: z zakresu historii medycyny ( Gabinet okulistyczny, Gabinet stomatologiczny, Gabinet ginekologiczny, Gabinet rentgenowski, Szpital polowy, Gabinet anatomiczny), historii farmacji (Dawna apteka), a także historii sztuki i architektury barokowej (Projekt z ryciny czytany).
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
grupy 30-sto osobowe
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Muzeum Historii Medycyny i Farmacji (prawe skrzydło Pałacu Branickich) , ul. Jana Kilińskiego 1
Data imprezy: 
20.05.2015
Godzina: 
10:00
Czas trwania: 
4 godziny
Dostępność imprezy: 
wstęp wolny
Osoba prowadząca: 
mgr Marta Piszczatowska, mgr Katarzyna Szarejko
Osoba odpowiedzialna: 
dr Magdalena Grassmann
Dodatkowe informacje o imprezie: 
Czas zwiedzania przez jedną grupę trwa ok. 30 minut