Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział, jednostka: 
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych
Nazwa imprezy: 
Ekstrakcja produktów naturalnych (np. mięty)
Rodzaj imprezy: 
doświadczenie
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Doświadczenie ma na celu (po zmontowaniu aparatury) przeprowadzenie ekstrakcji wybranego produktu naturalnego (np. mięty) w aparacie Soxhleta, zatężenie uzyskanego ekstraktu pod zmniejszonym ciśnieniem (wyparka obrotowa) wykonanie chromatografii cienkowarstwowej dla uzyskanego ekstraktu i ocena przydatności metody do rozdziału uzyskanej mieszaniny na poszczególne składniki.
Odbiorca imprezy: 
szkoły średnie
Limit uczestników: 
9 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych (sala nr 2), ul. Mickiewicza 2A
Data imprezy: 
20.05.2015
Godzina: 
09:00
Czas trwania: 
1,5 godziny
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba prowadząca: 
dr Anna Muszyńska
Osoba odpowiedzialna: 
dr Anna Muszyńska, tel. 85 7485700, anna.muszynska@umb.edu.pl