Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Nazwa Uczelni: 
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydział, jednostka: 
Wydział Nauk Ekonomicznych
Nazwa imprezy: 
Indywidualny Plan Działania- Zarządzanie własną karierą zawodową
Rodzaj imprezy: 
warsztaty
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Głównym celem, jest pobudzenie i zainspirowanie uczestników do nabywania umiejętności planowania własnego rozwoju zawodowego oraz poszerzenie wiedzy o samym sobie w kontekście przyszłych decyzji zawodowych. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość dokonać analizy własnego potencjału osobowościowego i zawodowego, przy wykorzystaniu wybranych narzędzi diagnostycznych stosowanych w doradztwie zawodowym oraz skonstruować własny plan działania.
Odbiorca imprezy: 
studenci
Limit uczestników: 
15
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, sala 304A
Data imprezy: 
30.05.2015
Godzina: 
09:00
Czas trwania: 
60 min.
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu
Osoba prowadząca: 
dr Edyta Brzozowska
Osoba odpowiedzialna: 
dr Edyta Brzozowska, edyta.brzozowska@wsfiz.edu.pl