Uniwersytet w Białymstoku

Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział, jednostka: 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Nazwa imprezy: 
Koncert wileńskich zespołów muzycznych
Rodzaj imprezy: 
koncert
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Podczas koncertu wystąpią młode i popularne wileńskie zespoły muzyczne. Celem koncertu jest pokazanie młodym ludziom, że każdego stać na urzeczywistnienie swych marzeń i osiągnięcie sukcesu, że warto podejmować wyzwania.
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
bez limitu
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Wilno, Naugarduko 76, Dom Kultury Polskiej
Data imprezy: 
30.05.2015
Godzina: 
17:00
Czas trwania: 
4 godziny
Dostępność imprezy: 
wstęp wolny
Osoba prowadząca: 
Brygida Agata Skliaustis