Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Nazwa Uczelni: 
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydział, jednostka: 
Wydział Nauk Ekonomicznych
Nazwa imprezy: 
Odsetki - cena pieniądza
Rodzaj imprezy: 
wykład
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Celem imprezy jest uświadomienie uczestnikom materialnego aspektu popularnego określenia „czas to pieniądz”. Uczestnicy spotkania zdobędą podstawową wiedzę związaną z istotą pieniądza. Poznają czynniki wpływające na wartość pieniądza w czasie. Podczas spotkania, wykorzystując poznane sposoby naliczania odsetek oraz czynniki wpływające na wartość pieniądza uczestnicy podejmą próbę najbardziej efektywnego -ich zdaniem- lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych.
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
60
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, sala 305E
Data imprezy: 
30.05.2015
Godzina: 
09:00
Czas trwania: 
60 min.
Dostępność imprezy: 
wstęp wolny
Osoba prowadząca: 
dr Ewa Niedźwiedzka
Osoba odpowiedzialna: 
dr Ewa Niedźwiedzka, ewa.niedzwiedzka@wsfiz.edu.pl