Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku

Nazwa Uczelni: 
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
Wydział, jednostka: 
Filozoficzno-Teologiczny
Nazwa imprezy: 
Pomiędzy mitem a historią wiary. Biblijna katecheza dorosłych Mess'AJE
Rodzaj imprezy: 
wykład
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Biblię można zlekceważyć przypisując jej mityczny charakter. Jednak przy rzetelnej analizie tekstu, uwzględnieniu badań egzegetycznych, teologicznych, archeologicznych i filologicznych wyłania się z niej historia wiary Izraela, pierwotnego Kościoła i nasza historia. W jej odkryciu pomóc Ci mogą poezja, muzyka, starożytna i współczesna sztuka. Wykład na temat katechezy dorosłych Mess'AJE będzie połączony z prezentacją multimedialną i wystawą obrazów Francoise Burtza.
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
150
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, ul. Warszawska 46, 15-077 Białystok, Aula św. Kazimierza
Data imprezy: 
19.05.2015
Godzina: 
11:30
Czas trwania: 
1,5 godziny
Dostępność imprezy: 
wstęp wolny
Osoba prowadząca: 
ks. prof. Jacques Bernard, ks. dr Bogdan Skłodowski, dr Elżbieta Młyńska
Osoba odpowiedzialna: 
ks. dr Bogdan Skłodowski, katecheza@archibial.pl, 85 665 24 09