Politechnika Białostocka

Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Wydział, jednostka: 
Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej
Nazwa imprezy: 
Prezentacja Laboratorium PKM
Rodzaj imprezy: 
prezentacja
Udział publiczności: 
bez aktywnego udziału
Opis imprezy: 
Pokazy statyczne stanowisk laboratoryjnych wykorzystywanych w trakcie zajęć laboratoryjnych: a) stanowisko do badania procesu tarcia w łożyskowaniu ślizgowym (z opcją jego uruchomienia w trakcie prezentacji), b) stanowisko do pomiaru hałasu emitowanego przez zespół napędowy (z opcją jego uruchomienia w trakcie prezentacji), c) stanowisko do badania właściwości smarnych olejów (z opcją jego uruchomienia w trakcie prezentacji), d) stanowisko do wyznaczanie charakterystyk reologicznych olejów smarowych, e) stanowisko do wyważania wirników sztywnych w łożyskach własnych, f) stanowisko do badań przekładni cięgnowej z pasami klinowymi, g) stanowisko do badania przebiegu włączania sprzęgła ciernego. Poza wyżej wymienionymi pozycjami - prezentacja urządzenia do zdalnych pomiarów termowizyjnych z wykorzystaniem bezzałogowego aparatu latajacego - prezentacja dr Grzegorza Mieczkowskiego, pokaz pomiaru odkształceń w kole pojazdu rolniczego z wykorzystaniem tensometrii elektrooporowej (w tym prezentacja z pomiarów z zewnętrznego laboratorium badawczego).
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
20 osób w grupie
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, Hol Wydziału Mechanicznego
Data imprezy: 
29.05.2015
Godzina: 
13:00
Czas trwania: 
45 min
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu
Osoba prowadząca: 
dr inż. Piotr Tarasiuk, dr inż. Grzegorz Mieczkowski;
Osoba odpowiedzialna: 
Magdalena Wasilewska, @-mail: m.wasilewska@pb.edu.pl, tel.: 692 099 135