Politechnika Białostocka

Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Wydział, jednostka: 
Wydział Mechaniczny
Nazwa imprezy: 
Szybkie prototypowanie (drukowanie 3D)
Rodzaj imprezy: 
doświadczenie
Udział publiczności: 
bez aktywnego udziału
Opis imprezy: 
Zajęcia pokazowe. Prezentacja informacji związanych z szybkim prototypowaniem (drukowaniem 3D) obejmująca: przegląd technologii druku przestrzennego, materiały wykorzystywane w tworzeniu modeli, zastosowanie szybkiego prototypowania. Wytworzenie przykładowego modelu elementu w technologii wytłocznego osadzania stopionego materiału (FDM).
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
20 osób w grupie
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, Hol Wydziału Mechanicznego
Data imprezy: 
29.05.2015
Godzina: 
14:00
Czas trwania: 
30 min.
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu
Osoba prowadząca: 
mgr inż. Karol Golak
Osoba odpowiedzialna: 
Magdalena Wasilewska, @-mail: m.wasilewska@pb.edu.pl, tel.: 692 099 135