Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział, jednostka: 
Niezależne Zrzeszenie Studentów w Białymstoku
Nazwa imprezy: 
Wampiriada 2015 - Studenckie Honorowe Krwiodawstwo
Rodzaj imprezy: 
inne
Udział publiczności: 
bez aktywnego udziału
Opis imprezy: 
"Wampiriada" jest akcją promującą ideę honorowego krwiodawstwa i zdrowego trybu życia wśród młodzieży akademickiej. Akcja "Wampiriada" jest przedsięwzięciem o charakterze ogólnopolskim i przeprowadzana jest na każdej większej uczelni w Polsce. Czynne uczestnictwo (oddanie krwi) od 18 roku życia.
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
bez ograniczeń
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Lewe skrzydło Pałacu Branickich (wejście jak do Sali Kolumnowej)
Data imprezy: 
20.05.2015
Godzina: 
09:00
Czas trwania: 
5 godzin
Dostępność imprezy: 
wstęp wolny
Osoba prowadząca: 
Gabriela Adamowicz - Koordynator Regionalny Projektu Wampiriada
Osoba odpowiedzialna: 
Dariusz Kotyński - Przewodniczący NZS UMB