Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Wydział, jednostka: 
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Farmakoterapii Monitorowanej
Nazwa imprezy: 
Wykład pt. Jak skutecznie leczyć aby wyleczyć - podstawy farmakoterapii monitorowanej i ćwiczenia laboratoryjne pt. Jak laboratoryjnie ocenić skuteczność farmakoterapii
Rodzaj imprezy: 
warsztaty
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Warsztaty podzielone są na dwa etapy, z których pierwszy ma na celu zaznajomienie uczestników z informacjami dotyczącymi zasad działania farmakoterapii monitorowanej. W drugim etapie uczestnicy będą mieli możliwość oznaczenia stężenie leków stosowanych w terapii wybranych jednostek chorobowych, przy udziale najnowszych metod analitycznych.
Odbiorca imprezy: 
szkoły średnie
Limit uczestników: 
15 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Zakład Farmakoterapii Monitorowanej, ul. Mickiewicza 2C, sala seminaryjna nr 1
Data imprezy: 
20.05.2015
Godzina: 
08:30
Czas trwania: 
90 minut
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba prowadząca: 
dr n med. Tomasz Domaniewski, mgr farm. Ewa Oksztulska-Kolanek
Osoba odpowiedzialna: 
dr n med. Tomasz Domaniewski, tel. 85 7485622, tdomaniewski@wp.pl