Politechnika Białostocka

Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Wydział, jednostka: 
Wydział Mechaniczny
Nazwa imprezy: 
Wytwarzanie przedmiotów na obrabiarkach z komputerowym sterowaniem numerycznym (CNC)
Rodzaj imprezy: 
prezentacja
Udział publiczności: 
bez aktywnego udziału
Opis imprezy: 
Zajęcia pokazowe. Prezentacja obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) znajdujących się na wyposażeniu Wydziału Mechanicznego. Zapoznanie uczestników z procesem przygotowania obrabiarki CNC do pracy. Wykonanie przykładowego elementu z aluminium, na frezarskim centrum obróbkowym lub tokarce CNC.
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
20 osób w grupie
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, Hol Wydziału Mechanicznego
Data imprezy: 
29.05.2015
Godzina: 
14:30
Czas trwania: 
30 min.
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu
Osoba prowadząca: 
dr inż. Grzegorz Skorulski
Osoba odpowiedzialna: 
Magdalena Wasilewska, @-mail: m.wasilewska@pb.edu.pl, tel.: 692 099 135