Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny
XIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Przewodniczący

 • prof. dr hab. inż. Jan Dorosz - Politechnika Białostocka

Wiceprzewodniczący

 •  prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • dr hab. Zbigniew Kaźmierczak, prof. UWB - Uniwersytet w Białymstoku

Koordynator Główny:

 • dr inż. Jacek Kusznier - Politechnika Białostocka

Członkowie

 • mgr Ryszard Pszczółkowski – Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 • ks. dr Dariusz Wojtecki - Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne
 • mgr inż. Milena Kulesza - Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
 • mgr Julita Maciorowska - Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
 • mgr Izabela Kaczyńska - Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
 • mgr Hanna Sarosiek - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • dr Joanna Cieślik-Klauza - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
 • dr Ewa Barbara Rafałko - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
 • dr inż. Eugeniusz Nikulin - Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
 • mgr.inż Małgorzata Frąszczak - Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • mgr Urszula Skiepko - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • prof. dr hab. Kazimierz Meredyk - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 • dr Justyna Ostrowska - Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
 • dr Elżbieta Barańczuk - Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku