Organizatorzy Festiwalu

Politechnika Białostocka

Adres:
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
www.pb.edu.pl

Główny Koordynator Festiwalu:
dr inż. Jacek Kusznier
e-mail: festiwal@pb.edu.pl

Imprezy festiwalowe uczelni

Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku

Adres:
ul. Warszawska 46
15-077 Białystok
www.awsd.bialystok.pl

Koordynator:
ks. dr Dariusz Wojtecki, email: dariusz.wojtecki@gmail.com

Imprezy festiwalowe uczelni

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Adres:
ul. J.K. Branickiego 17D
15-085 Białystok
bpnt.bialystok.pl

Koordynatorzy:
mgr inż. Milena Kulesza, e-mail: m.kulesza@bpnt.bialystok.pl
mgr Julita Maciorowska, e-mail: j.maciorowska@bpnt.bialystok.pl

Imprezy festiwalowe uczelni

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Adres:
Al. Jana Pawła II 91
15-703 Białystok
www.nwsp.bialystok.pl

Koordynator:
mgr Izabela Kaczyńska, e-mail: nwsp91@wp.pl

Imprezy festiwalowe uczelni

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres:
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
www.umb.edu.pl

Koordynatorzy:
prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska, e-mail: skrzydle@umb.edu.pl
mgr Hanna Sarosiek, email: promocja@umb.edu.pl

Imprezy festiwalowe uczelni

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

Adres:
ul. Kawaleryjska 5
15-324 Białystok
www.chopin.man.bialystok.pl

Koordynatorzy:
dr Joanna Cieślik-Klauza, e-mail: jcieslikk@me.com
dr Ewa Barbara Rafałko, e-mail: evabasia@wp.pl

Imprezy festiwalowe uczelni

Uniwersytet w Białymstoku

Adres:
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14
15-097 Białystok
www.uwb.edu.pl

Koordynator:
dr hab. Zbigniew Kaźmierczak, prof. UwB, e-mail: z.kazmierczak@uwb.edu.pl

Imprezy festiwalowe uczelni

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Adres:
ul. Dojlidy Fabryczne 26
15-555 Białystok
www.wsap.edu.pl

Koordynator:
dr inż. Eugeniusz Nikulin, e-mail: enikulin@wsap.edu.pl

Imprezy festiwalowe uczelni

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Adres:
ul. Studencka 19
18-402 Łomża
www.wsa.edu.pl

Koordynator:
mgr inż. Małgorzata Frąszczak, e-mail: malgorzata.fraszczak@onet.pl

Imprezy festiwalowe uczelni

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Adres:
ul. Zwycięstwa 14/3
15-703 Białystok
www.wse.edu.pl

Koordynator:
mgr Urszula Skiepko, e-mail: urszula.skiepko@wse.edu.pl

Imprezy festiwalowe uczelni

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Adres:
ul. Ciepła 40
15-472 Białystok
www.wsfiz.edu.pl

Koordynator:
prof. dr hab. Kazimierz Meredyk, e-mail: kmeredyk@gmail.com

Imprezy festiwalowe uczelni

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Adres:
ul. Krakowska 9
15-875 Białystok
wsmed.edu.pl

Koordynator:
dr Justyna Ostrowska, e-mail: jostrowska@poczta.fm

Imprezy festiwalowe uczelni

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Adres:
ul. Mickiewicza 49
15-213 Białystok
www.wswfit.com.pl

Koordynator:
dr Elżbieta Barańczuk, e-mail: elabaranczuk@poczta.fm

Imprezy festiwalowe uczelni