Patronat Honorowy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
www.nauka.gov.pl
Wojewoda Podlaski
Wojewoda Podlaski
www.bialystok.uw.gov.pl
Marszałek Województwa Podlaskiego
Marszałek Województwa Podlaskiego
Prezydent Miasta Białegostoku
Prezydent Miasta Białegostoku
www.bialystok.pl
Prezydent Miasta Łomża
Prezydent Miasta Łomża
www.lomza.pl